Gợi ý những tút hay trên FB ngày cuối năm

Gợi ý cho các bạn viết những tút hay trên FB vào những ngày cuối năm

“Vào những ngày cuối cùng của năm, các bạn thử ngồi 1 mình trong tĩnh lặng, không hàn huyên với ai, để ngẫm về đời mình. Mình đã làm gì trong năm qua, đã giúp được bao nhiêu người, đã cho đi những gì, bao nhiêu cuộc đời đã vì mình giúp mà thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn?

Và dự định cho năm tới, mình sẽ làm gì bản thân có thành tựu, để góp cho cộng đồng, cho xã hội được nhiều hơn?

Các bạn thân mến. Trừ cao nhân ẩn mình trên núi, danh cao nhưng họ chằng màng lợi gì, nhưng rất khó tìm. Còn lại, người dưới đồng bằng, thì họ đang vật vã với 2 chữ lợi danh, kể cả các bậc tu hành (mọi tôn giáo) hay đạo đức học. Nếu thật sự tu hành hay cao đạo đức, họ đã không sống cuộc sống thế nhân. Không có cao nhân nào ở dưới thành phố cả. Ở thành phố, ở kinh đô là họ còn tham cái gì đó, hoặc danh, hoặc lợi.

Danh thì kèm với lợi. Có danh thì thường có lợi.

Có người chọn lợi cho bản thân và gia đình, danh của họ sứt mẻ dần và có khi thành con số âm (bạn ví dụ, rất nhiều), câu thành ngữ “thân bại, danh liệt” tức do tham mà mất uy tín, uy danh, mất đi sự tôn trọng từ người khác, bạn ví dụ.

Nhưng cũng có người chọn lợi cho xã hội, cho những người thiệt thòi, và danh của họ cứ thơm dần và thơm mãi. Bạn lấy ví dụ là bản thân mình đi, năm rồi bạn đã hiến máu mấy lần, quyên góp bao nhiêu tiền, đã giúp được ai, đã nghĩ đến cộng đồng và xã hội và đã làm gì để thay đổi, giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn?

Còn bạn chẳng cho đi gì trong năm rồi, thì cũng ngẫm hỏi vì sao như vậy, và có ý định thay đổi cho khác đi 1 chút trong năm mới không, hay mọi thứ vẫn như cũ?”

TNBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.